Nhất Chi Mai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận – Đình tiền tạc dạ nhất chi mai – 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅

Bầu trời trong mắt em

Tác giả: Elinda và Skellig

Thể loại: round robin, shounen ai, hài hước, lãng mạn, nhẹ nhàng…

Cảnh báo: những người không thể nuốt được Boys love :3, những người không thích nhảm, sến, điên khùng…

– Mạch truyện có thể bị thay đổi bất thình lình, do đây là round robin, vì thế hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng 😀

Độ dài: chưa rõ

Tóm tắt: một câu chuyện tình yêu cẩu huyết.